برچسب: دهه ی فجر

بچه های پایه ی پنجم به مناسبت دهه ی فجر کلاس خود را با پرچم و … تزئین کردند. جالب اینجاست که چون بچه ها همکاری خوبی داشتند،توانستند در مدت 1 روز کلاس را تزئین کنند.    

12,فوریه 1885