برچسب: رویکرد نوین آموزشی

اردوی باغ پرندگان دانش آموزان مدرسه سراج

دانش آموزان پایه اول به کمک مربیان مفاهیم ریاضی را به صورت بازی و عملی یاد گرفتند .

دیروز دانش آموزان در قالب گروه های دو نفره زمین های زراعی خود را آماده کرده، بذر ریحان و شاهی کاشتند

شبکه ی لپ تاپ های دانش آموزان وصل شد. در زنگ آخر فایل های مربوط به درس ریاضی داده شده را اجرا کردند.

دانش آموزان مدرسه ی سراج به صورت حرفه ای کشاورزی را از پایه اول می آموزند.  

امروز شنبه مورخ ۱۵ اسفند ۹۴ همکاران محترم مدرسه میزان از مدرسه ی سراج بازدید به عمل آوردند و با الگوی آموزشی مدرسه آشنا شدند.

اخلاق در نظام آموزشی ، تفکر والدین ، تغییرات سبک آموزشی و مقایسه سیستم های نوین آموزشی و همچنین بیان هدف های پیش رو برای مجتمع آموزشی سراج

برگزاری دوره‌های آموزش مربی و همکاری با مجتمع آموزشی سراج