برچسب: شهردار

مجتمع آموزشی سراج در سال تحصیلی جدید میزبان شهردار محترم منطقه ۲۲ بود.