برچسب: فضای مجازی
17,آذر 2258

رویداد فضای مجازی پایه هفتم و هشتم برگزار شد.

اولین رویداد فضای مجازی پایه چهارمی ها روز یکشنبه ۱۲ آبان با حضور پدر و مادر های آن ها برگزار شد

جلسه دانش افزایی «تربیت نوجوان در عصر فضای مجازی»

جلسه دانش افزایی «تربیت نوجوان در عصر فضای مجازی»