برچسب: لوحه گلی

در سراج لوح هایی یافت میشود که مربوط به دوران سراجی ها می باشد و قدمتی چند روزه دارد. در این برنامه دانش آموزان با توجه به درس زندگی انسان های اولیه و اختراع خط توسط آنها در یک فعالیت فوق برنامه، ابتدا خودشان انواع خط ها را نوشتند و برای آن علائم قراردادی ابداع […]