برچسب: ماه رمضان

ماه رمضان، ماه بندگی و به خدا رسیدن

20,فروردین 903

این مراسم شامل بخش های مختلفی بود و با هدف ایجاد روحیه نشاط میان خانواده ایرانی و ایجاد فضای گرم و موثر بین اولیا و فرزندان خود برنامه ریزی شده بود.