برچسب: مدرسه امام صادق (ع)

دیدار جمعی از همکاران محترم دبستان امام صادق (علیه السلام) از مجتمع فرهنگی آموزشی سراج در روز سه شنبه مورخ 94/09/17 که با هدف بهبود بخشیدن به اهداف تربیتی و دینی است، انجام شد.

4,فوریه 3641