برچسب: مدرسه سراج،پایه چهارم،مادرانه 96

عاشقانه هایی از جنس مادر فعالیت های دیدنی دانش آموزان پایه چهارم در جشن مادر در این برنامه که دانش آموزان چهارم از دو هفته قبل، برای آن تلاش می کردند و کلی فعالیت انجام داده بودند. سرانجام، در روز شنبه 96/12/19 میزبان مادرانشان شدند و تمام تلاش خود را کردند تا یک روز بیاد […]