برچسب: مدرسه سراج،کلاس چهارم،جشن زمستانه

دراین برنامه به همه دانش آموزان گفته بودیم که در منزل میوه آرائی کنند.
برای شروع برنامه هم،همه بچه ها میز خود را کنار هم گذاشتند و روی آن نیز انواع پتو مسافرتی را انداختیم تا شبیه به کرسی های قدیمی شود و دانش آموزان دور تا دور آن نشستند.