برچسب: مدرسه سراج،کلاس چهارم،ساخت سنگ رسوبی

در این برنامه دانش آموزان، با استفاده از گچ و شن و ماسه توانستند سنگ رسوبی بسازند و با فرایند تشکیل سنگ ها آشنا شوند. همچنین در این برنامه با روند رسوب گذاری و ته نشین شدن مواد نیز آشنا شدند.

2,ژانویه 6146