برچسب: مدرسه سراج

برپایی با شکوه نماز جماعت ظهر و عصر دانش آموزان پایه دوم

۲۷,بهمن 2

۲۲ بهمن، یادآور یکی از بزرگترین رخدادهای تاریخی ملت بزرگ ایران است و این روز مبدل به یک روز فراموش ناشدنی و بزرگ برای ایرانیان شده است.

۲۴,بهمن 982

آماده شدن دانش آموزان پایه پنجم برای جشن ۲۲ بهمن

برگزاری دعای توسل توسط دانش آموزان پایه پنجم

انجام کارهای ایام فاطمیه توسط دانش آموزان پایه پنجم

خلاقیت در تمرین ریاضی

برپایی ایستگاه صلواتی به همت دانش آموزان پایه چهارم

آشنایی دانش آموزان پایه سوم با برخی از گیاهان

مسابقه پرهیجان بازی و ریاضی

رویداد رسانه ای پایه سوم با کمک پدران عزیز برگزار شد.