برچسب: مدرسه فرهیختگان سراج

زنگ مدرسه با حضور مردی نام آشنا در روایتگری سالهای جنگ به صدا در می‌آید