برچسب: مرد و مردونه
18,اسفند 1292
18,اسفند 1259
13,اسفند 1082
13,آذر 1427

حال و هوای مدرسه و مربیان یک روز قبل از برگزاری مرد و مردونه پایه چهارم

30,آبان 1272

چالشی مردانه بین بزرگ مردان خانه و کوچک مردان آینده به سبک مرد و مردونه، چالشی که پدرها و پسرها را برای پخت یک نهار خوشمزه و دورهمی در کنار یکدیگر قرار داد و با انجام مسابقات و بازی های مختلف بساط نهار چیده شد.

23,فروردین 2741

یه قراره مردونه واسه اونا که خیلی مَردن!!!