برچسب: مسابقات جام کرم ها

در این برنامه پس از قرعه کشی و انتخاب اسامی بچه ها،آنها بصورت دو به دو با یکدیگر مسابقه دادند. در این مسابقه که بصورت دو حذفی برگزار شد. هر دانش آموز پس از دو باخت از گردونه مسابقات کنار می رفت. و در آخر چهار دانش آموز به عنوان اعضای تیم کلاس انتخاب شدند. […]

2,ژانویه 3033