برچسب: مسابقه

مسابقه پرهیجان بازی و ریاضی

مردومردونه نشان از اتحاد و همکاری بین پسرها و پدرها

14,آذر 798

مردومردونه نشان از اتحاد و همکاری بین پسرها و پدرها

برپایی جشن به مناسبت ولادت حضرت محمد (ص)

مردومردونه نشان از اتحاد و همکاری بین پسرها و پدرها

برای مباحث ریاضی امسال کلی بازی درست کردیم که هر کدوم مناسب یکی یا چند تا از سر فصل ها هستند. که از جمله ی اون ها می شه به چینه چینی اشاره کرد که آموزش دسته بندی هستش یا بازی فکری راه یابی که برای فصل الگویابی هاست و خیلی از بازی هایی که […]

قرمانی کلاس چهارم الف در مسابقات موشک اندازی

جشن مرد و مردونه پایه های دوم و سوم برگزار شد!

این هفته مرد و مردونه نوبت شماست.
جمعه ۸ بهمن منتظرتون هستیم!

در این مراسم پسرها با تکیه بر کوهی به نام پدر با یکدیگر رقابت کردند تا به نهار خوشمزه دست یابند!

در این مراسم کوچک مردان کلاس اولی برای تامین مواد اولیه به رقابت با یکدیگر پرداختند و پس از پایان هر مرحله جوایز خود را به مادرانشان میرساندند.