برچسب: مفاهیم علوم

نوآموزان بعد از دیدن فیلم و انیمیشن مرتبط با موضوع وارد کلاس شدند و منظومه شمسی را در کلاس ساختند.

29,اکتبر 6425