برچسب: مقام اول

مربیان و دانش آموزان مجتمع آموزشی سراج توانستند در مسابقات فرهنگی، هنری و ادبی آموزش و پرورش منطقه 5 در طول سال تحصیلی 96-95 صاحب مقام های مختلفی شوند