برچسب: ناهار

رویداد فضای مجازی پایه هفتم و هشتم برگزار شد.

مردومردونه نشان از اتحاد و همکاری بین پسرها و پدرها

دست بکار شدن بچه های سومی برای تهیه ناهار امروز و آماده سازی آن به صورت گروهی. دانش آموزان پایه سوم برای تهیه ناهار کلاس خود از مرحله خرید تا پخت اسنک و حتی شستشوی ظروف را به صورت گروهی انجام دادند.

6,اسفند 1415

یه زنگ خیلی با انرژی و شاد بعد از نماز داریم، معروف به زنگ ناهار!