برچسب: نماز

بازدید 45 نفر از معلمان انگلیسی زبان شیعه از مجتمع فرهنگی آموزشی سراج

31,دسامبر 2597

مجتمع فرهنگی آموزشی سراج در راستای اهداف تربیتی خود مبنی بر شناخت و انس گرفتن دانش‌آموزان با محیط مسجد، نمازهای جماعت روزانه و برخی مراسم‌ها را در مسجد برگزار می نماید.

6,فوریه 2966