برچسب: نمایشگاه

رویداد رسانه ای این بار در پایه دوم با همکاری اولیای گرامی

31,ژانویه 1189

دانش آموزان پایه ششم ابتدایی برای آشنایی بیشتر با رسانه های دیجیتال و تکنولوژی های روز فضای مجازی در قالب اردوی یک روزه در مورخ 95/11/26 عازم نمایشگاه شدند.

15,فوریه 3840

پایه سومی ها از غرفه های نمایشگاه رسانه های دیجیتال انقلاب اسلامی بازدید کردند.

6,فوریه 3099

بچه های پایه ی دوم در نمایشگاه رسانه های دیجیتال انقلاب اسلامی کلی برنامه های شاد داشتند!!!