برچسب: ورزش

به اطلاع می رساند: با توجه به برگزاری کارگاه های مجازی در حوزه تربیتی با اساتید مجرب این بخش، مجتمع فرهنگی آموزشی فرهیختگان سراج در نظر دارد جلسات پرسش و پاسخ آنلاین، به نوبت با آن اساتید محترم برگزار نماید که والدین محترم بتوانند دغدغه و سئوالات خود را از این درگاه مطرح نمایند. نظر […]

14,اردیبهشت 1496
14,اردیبهشت 917
14,اردیبهشت 906

طراحی ورزش های بازی محور(تمرین حرکتی)

10,اردیبهشت 841

طراحی ورزش های بازی محور(تمرین رقابتی و استقامتی)

10,اردیبهشت 2334

طراحی ورزش های بازی محور(تمرین رقابتی و حرکتی)

10,اردیبهشت 1292

طراحی ورزش های بازی محور(تمرین حرکتی و تمرکزی)

10,اردیبهشت 1208

طراحی ورزش های بازی محور(تمرین رقابتی و حرکتی)

10,اردیبهشت 1222

طراحی ورزش های بازی محور(تمرین رقابتی و کششی) کلاس پنجم

9,اردیبهشت 1582
19,فروردین 1243

آموزش  رشته های ورزشی پایه ابندایی در رشته های مختلف مانند : فونبال ، فونبال دستی ، تنیس روی میز و ….

دانش آموزان دبستان در خلال برگزاری برنامه های جشن نیمه شعبان، نمایش زورخانه ای اجرا نمودند.

11,اردیبهشت 2072