برچسب: ورزش

به اطلاع می رساند: با توجه به برگزاری کارگاه های مجازی در حوزه تربیتی با اساتید مجرب این بخش، مجتمع فرهنگی آموزشی فرهیختگان سراج در نظر دارد جلسات پرسش و پاسخ آنلاین، به نوبت با آن اساتید محترم برگزار نماید که والدین محترم بتوانند دغدغه و سئوالات خود را از این درگاه مطرح نمایند. نظر […]

14,اردیبهشت 1097
14,اردیبهشت 586
14,اردیبهشت 616

طراحی ورزش های بازی محور(تمرین حرکتی)

10,اردیبهشت 508

طراحی ورزش های بازی محور(تمرین رقابتی و استقامتی)

10,اردیبهشت 1098

طراحی ورزش های بازی محور(تمرین رقابتی و حرکتی)

10,اردیبهشت 708

طراحی ورزش های بازی محور(تمرین حرکتی و تمرکزی)

10,اردیبهشت 795

طراحی ورزش های بازی محور(تمرین رقابتی و حرکتی)

10,اردیبهشت 771

طراحی ورزش های بازی محور(تمرین رقابتی و کششی) کلاس پنجم

9,اردیبهشت 1160
19,فروردین 798

آموزش  رشته های ورزشی پایه ابندایی در رشته های مختلف مانند : فونبال ، فونبال دستی ، تنیس روی میز و ….

دانش آموزان دبستان در خلال برگزاری برنامه های جشن نیمه شعبان، نمایش زورخانه ای اجرا نمودند.

11,اردیبهشت 1543