برچسب: پایه دهم

غلظت ها :     مولکول های قطبی و ناقطبی :  

30,فروردین 302
27,فروردین 360

چگالی جلسه اول:       فشار جلسه اول :  

20,فروردین 329

مشق عشق دانش‌آموزان در موکب‌های حسینی
تیتری که خبرگزاری فارس روز شنبه ۲۷ مهر برای موکب دانش آموزی پایه دهمی های مدرسه سراج به کار برد.

14,اسفند 477

صبح امروز مراسم باشکوه بدرقه خادمین موکب حضرت مقداد (دانش آموزان پایه دهم) که مقرر است در نزدیکی استان کرمانشاه برپا گردد، با حضور مدیرعامل محترم مجتمع برگزار شد.