برچسب: پایه دهم

غلظت ها :     مولکول های قطبی و ناقطبی :  

30,فروردین 621
27,فروردین 651

چگالی جلسه اول:       فشار جلسه اول :  

20,فروردین 680

مشق عشق دانش‌آموزان در موکب‌های حسینی
تیتری که خبرگزاری فارس روز شنبه ۲۷ مهر برای موکب دانش آموزی پایه دهمی های مدرسه سراج به کار برد.

14,اسفند 656

صبح امروز مراسم باشکوه بدرقه خادمین موکب حضرت مقداد (دانش آموزان پایه دهم) که مقرر است در نزدیکی استان کرمانشاه برپا گردد، با حضور مدیرعامل محترم مجتمع برگزار شد.