برچسب: پایه دهم

غلظت ها :     مولکول های قطبی و ناقطبی :  

30,فروردین 1775
27,فروردین 1892

چگالی جلسه اول:       فشار جلسه اول :  

20,فروردین 1965

مشق عشق دانش‌آموزان در موکب‌های حسینی
تیتری که خبرگزاری فارس روز شنبه ۲۷ مهر برای موکب دانش آموزی پایه دهمی های مدرسه سراج به کار برد.

14,اسفند 1327

صبح امروز مراسم باشکوه بدرقه خادمین موکب حضرت مقداد (دانش آموزان پایه دهم) که مقرر است در نزدیکی استان کرمانشاه برپا گردد، با حضور مدیرعامل محترم مجتمع برگزار شد.