برچسب: پایه ششم

آغاز سال تحصیلی دانش آموزان پایه ششمی مدرسه سراج از 16 شهریور ۹۹ با رعایت دستورالعمل های بهداشتی

7,سپتامبر 2528

یک روز خوب با پدرها در کوه

15,دسامبر 3465

برگزاری لیگ ریاضی

10,نوامبر 4252

کنفرانس های آموزشی با هدف بیان تحقیقات و یافته های جدید می باشد. افراد حاضر در محیط آکادمیک و آموزشی به منظور تبادل یافته ها و ارائه تحقیقات خود در کنفرانس شرکت می کنند. دانش آموزان پایه ششم در راستای این هدف اقدام به برگزاری کنفرانس با موضوع شعر و ادبیات فارسی نموده اند که […]

28,فوریه 2143

فراگیری زبان انگلیسی دانش آموزان پایه ششم امروز

3,فوریه 1900

دانش آموزان پایه ششم ابتدایی برای آشنایی بیشتر با رسانه های دیجیتال و تکنولوژی های روز فضای مجازی در قالب اردوی یک روزه در مورخ 95/11/26 عازم نمایشگاه شدند.

15,فوریه 3863