برچسب: پایه چهارم

برپایی ایستگاه صلواتی به همت دانش آموزان پایه چهارم

برگزاری مراسم دعای توسل توسط دانش آموزان پایه چهارم

صرف صبحانه دسته جمعی در کلاس

خلاقیت در زنگ علوم برای ساخت فلاکس دستی

۱۳,آذر 38

حال و هوای مدرسه و مربیان یک روز قبل از برگزاری مرد و مردونه پایه چهارم

۳۰,آبان 88

مردومردونه نشان از اتحاد و همکاری بین پسرها و پدرها

۲۶,آبان 181

کانال پیام رسان بله- پایه های دوم تا پنجم

۲۱,شهریور 405

معرفی تعدادی از فعالیت های تابستانی پایه چهارم- شهریور ۹۷

۱۹,شهریور 263

یکشنبه چهارم شهریور ماه ۹۷ دانش آموزان پایه چهارم اردو قلعه را در پارک جنگلی چیتگر برگزار کردند.

۵,شهریور 301

اردویی به سبک سراج

۲۸,مرداد 356

اردوی دریاچه خلیج فارس-پارک چیتگر آخرین اردو را با بچه ها به دریاچه خلیج فارس رفتیم و در کنار یکدیگر روز خوبی را با هم سپری کردیم. دانش آموزان پایه چهارم برای ناهارشان؛ اُملتی خوشمزه آماه کردند و در کنار مربیانشان نوش جان نمودند. بعد از ناهار هم،کلی بازی کردیم و به مدرسه برگشتیم.

۲۹,اردیبهشت 615