برچسب: #پایه_هشتم

آموزش مجازی ریاضی پایه هشتم (مبحث بردار و مختصات) قسمت سوم

10,اردیبهشت 864

آموزش مجازی ریاضی پایه هشتم(مبحث بردار و مختصات) قسمت دوم

10,اردیبهشت 915

آموزش مجازی ریاضی پایه هشتم (مبحث بردار و مختصات) قسمت اول

10,اردیبهشت 951

آموزش علوم تجربی پایه هشتم (مبحث آینه و انواع آن)

10,اردیبهشت 1384

آموزش مجازی ادبیات فارسی پایه هشتم(مبحث کنایه)

10,اردیبهشت 2133

آموزش  مجازی ادبیات فارسی مبحث جناس

10,اردیبهشت 1298

گروه رسانه‌ای پایه هشتم به این فکر افتادند که گوشه‌ای از احساسات بچه‌ها نسبت به این اسوه جبهه مقاومت را به تصویر بکشند…

12,بهمن 1405