برچسب: #پایه_هشتم

آموزش مجازی ریاضی پایه هشتم (مبحث بردار و مختصات) قسمت سوم

10,اردیبهشت 226

آموزش مجازی ریاضی پایه هشتم(مبحث بردار و مختصات) قسمت دوم

10,اردیبهشت 229

آموزش مجازی ریاضی پایه هشتم (مبحث بردار و مختصات) قسمت اول

10,اردیبهشت 221

آموزش علوم تجربی پایه هشتم (مبحث آینه و انواع آن)

10,اردیبهشت 275

آموزش مجازی ادبیات فارسی پایه هشتم(مبحث کنایه)

10,اردیبهشت 262

آموزش  مجازی ادبیات فارسی مبحث جناس

10,اردیبهشت 241

گروه رسانه‌ای پایه هشتم به این فکر افتادند که گوشه‌ای از احساسات بچه‌ها نسبت به این اسوه جبهه مقاومت را به تصویر بکشند…

12,بهمن 423