برچسب: #پایه_هشتم

آموزش مجازی ریاضی پایه هشتم (مبحث بردار و مختصات) قسمت سوم

10,اردیبهشت 440

آموزش مجازی ریاضی پایه هشتم(مبحث بردار و مختصات) قسمت دوم

10,اردیبهشت 414

آموزش مجازی ریاضی پایه هشتم (مبحث بردار و مختصات) قسمت اول

10,اردیبهشت 420

آموزش علوم تجربی پایه هشتم (مبحث آینه و انواع آن)

10,اردیبهشت 655

آموزش مجازی ادبیات فارسی پایه هشتم(مبحث کنایه)

10,اردیبهشت 852

آموزش  مجازی ادبیات فارسی مبحث جناس

10,اردیبهشت 663

گروه رسانه‌ای پایه هشتم به این فکر افتادند که گوشه‌ای از احساسات بچه‌ها نسبت به این اسوه جبهه مقاومت را به تصویر بکشند…

12,بهمن 882