برچسب: #پایه_هشتم

آموزش مجازی ریاضی پایه هشتم (مبحث بردار و مختصات) قسمت سوم

29,آوریل 952

آموزش مجازی ریاضی پایه هشتم(مبحث بردار و مختصات) قسمت دوم

آموزش مجازی ریاضی پایه هشتم (مبحث بردار و مختصات) قسمت اول

آموزش علوم تجربی پایه هشتم (مبحث آینه و انواع آن)

آموزش مجازی ادبیات فارسی پایه هشتم(مبحث کنایه)

آموزش  مجازی ادبیات فارسی مبحث جناس

گروه رسانه‌ای پایه هشتم به این فکر افتادند که گوشه‌ای از احساسات بچه‌ها نسبت به این اسوه جبهه مقاومت را به تصویر بکشند…

1,فوریه 1502