برچسب: #پایه_هشتم

آموزش مجازی ریاضی پایه هشتم (مبحث بردار و مختصات) قسمت سوم

10,اردیبهشت 96

آموزش مجازی ریاضی پایه هشتم(مبحث بردار و مختصات) قسمت دوم

10,اردیبهشت 89

آموزش مجازی ریاضی پایه هشتم (مبحث بردار و مختصات) قسمت اول

10,اردیبهشت 87

آموزش علوم تجربی پایه هشتم (مبحث آینه و انواع آن)

10,اردیبهشت 89

آموزش مجازی ادبیات فارسی پایه هشتم(مبحث کنایه)

10,اردیبهشت 102

آموزش  مجازی ادبیات فارسی مبحث جناس

10,اردیبهشت 82

گروه رسانه‌ای پایه هشتم به این فکر افتادند که گوشه‌ای از احساسات بچه‌ها نسبت به این اسوه جبهه مقاومت را به تصویر بکشند…

12,بهمن 265