برچسب: #پرچم_ایران #مدرسه #سراج

امروز بچه ها با کمک هم دیگه پرچم امریکا و اسرائیل رودرست کردن و اون رو جلوی در چسبوندن تا همه از روش رد بشن  و امریکاو اسرائیل رو له کنن

25,فوریه 2677