برچسب: پیش ثبت نام
31,فروردین 2109
31,فروردین 154

آخرین مهلت برای پیش ثبت نام تا پایان روز ۲۱ اسفند خواهد بود.

پیش ثبت نام در تمامی پایه های پیش تا دهم با ظرفیت محدود آغاز شد. شما می توانید با مراجعه به قسمت ثبت نام و وارد کردن اطلاعات خواسته شده ، پیش ثبت نام خود را انجام دهید و یا برای کسب اطلاعات بیشتر با روابط عمومی مجتمع به شماره ۴۷۳۴۰-۰۲۱ تماس حاصل فرمایید.