برچسب: پیش دبستان

بازی با دومینو، بازی توپ و سبد

کلاژ درخت پاییزی به وسیله سه رنگ اصلی، کار با نمک رنگی، نقاشی آزاد

امروز سرنوشتی از جنس شور و شوق در مدرسه سراج رقم خورد. مهر آهنگ قشنگی از محبت را در سراج می نوازد.

20,فروردین 3715

یادگیری تهیه غذا و پخت نان