برچسب: چالش

پایه ششمی‌های سراج در پایان نیمسال اول، در کنار امتحانات کتبی، شش چالش گروهی را تجربه کردند.
شش چالش ده گروه …

28,فوریه 714

مردومردونه نشان از اتحاد و همکاری بین پسرها و پدرها

16,دسامبر 1678

مردومردونه نشان از اتحاد و همکاری بین پسرها و پدرها

24,نوامبر 1638

مردومردونه نشان از اتحاد و همکاری بین پسرها و پدرها

17,نوامبر 1578

برگزاری لیگ ریاضی

10,نوامبر 4167

دانش آموزان پایه هفتم در شرف ساخت نمایش رادیویی چالش جدید دانش آموزان پایه هفتم با تولید قصه های صوتی و ساخت یک نمایش رادیویی امروز کلید خورد

7,آوریل 2241

چالشی مردانه بین بزرگ مردان خانه و کوچک مردان آینده به سبک مرد و مردونه، چالشی که پدرها و پسرها را برای پخت یک نهار خوشمزه و دورهمی در کنار یکدیگر قرار داد و با انجام مسابقات و بازی های مختلف بساط نهار چیده شد.

25,نوامبر 1152