برچسب: کارگروهی

ساخت تابلو اعلانات توسط دانش آموزان پایه هفتم در سالن دبیرستان

23,دسامبر 3905

مردومردونه نشان از اتحاد و همکاری بین پسرها و پدرها

16,دسامبر 1707

مردومردونه نشان از اتحاد و همکاری بین پسرها و پدرها

15,دسامبر 1965

مردومردونه نشان از اتحاد و همکاری بین پسرها و پدرها

1,دسامبر 1731

مردومردونه نشان از اتحاد و همکاری بین پسرها و پدرها

24,نوامبر 1667

مردومردونه نشان از اتحاد و همکاری بین پسرها و پدرها

17,نوامبر 1605

باز هم رویداد رسانه در سراج.

10,نوامبر 1678

برگزاری لیگ ریاضی

روز شنبه 24 شهریور هیئت عزاداری عبدالله بن الحسن (ع) با حضور دانش آموزان، مربیان و اولیای دانش آموزان برگزار شد. گزارش تصویری این مراسم را در زیر مشاهده خواهید کرد :  

17,سپتامبر 1476

دست بکار شدن بچه های سومی برای تهیه ناهار امروز و آماده سازی آن به صورت گروهی. دانش آموزان پایه سوم برای تهیه ناهار کلاس خود از مرحله خرید تا پخت اسنک و حتی شستشوی ظروف را به صورت گروهی انجام دادند.

25,فوریه 1492

وقتی صدای پای بهمن از کوچه پس کوچه های خاطره ها به گوش تو می رسد. گویی شهیدانند که آمده اند برای بیعت دوباره برای هشدار و تذکر و بیداری . بهمن که از راه می رسدشهیدان پیمان نامه ی خونین شهادت را برای تجدید امضای تک تک ما می آورند تا فراموش نکنیم که […]

3,فوریه 2640

اندیشه آدمی و به ویژه اندیشه علمی ، دربرخورد اندیشه‌های دیگر ، شکل می‌گیرد و تکامل می‌یابد، اندیشه فردی ، هر قدر خلاق و مستعد باشد، اگر در انزوا قرار گیرد، بتدریج فرسوده می‌شود و توان خود را از دست می‌دهد. و یکی از راههای برخورد اندیشه‌ها ، کار گروهی است. متاسفانه دانش‌آموزان ، به […]

31,ژانویه 2255