برچسب: کشاورزی

امروز اردو داشتیم، اردوی علمی، بازدید علمی از یه گلخانه زیبا

4,نوامبر 2044

امروز مربیامون کلی برامون از نحوه برداشت خاک غنی و کاشت گیاهان صحبت کردند و به کمک آنها گلدان هامون رو پر از خاک کردیم و یاد گرفتیم چطوری گل نخل مرداب رو به روش قلمه زدن تکثیر کنیم.

3,نوامبر 1294

آشنایی دانش آموزان پایه سوم در زنگ علوم با انواع هسته و چگونگی کاشت آن ها

3,فوریه 1860

دانش آموزان مدرسه ی سراج به صورت حرفه ای کشاورزی را از پایه اول می آموزند.  

6,فوریه 3330