برچسب: کشاورزی

آشنایی دانش آموزان پایه سوم در زنگ علوم با انواع هسته و چگونگی کاشت آن ها

۱۴,بهمن 239

دانش آموزان مدرسه ی سراج به صورت حرفه ای کشاورزی را از پایه اول می آموزند.  

۱۸,بهمن 1207