برچسب: کلاس اول

آموزش الفبا (حرف ث) با نمایش عروسکی

28,آوریل 5435

آموزش ریاضی کلاس اول (مبحث ساعت)

آموزش الفبا حرف (ح)-داستان تصویری

آموزش الفبا حرف (ض)  – داستان تصویری

جشن قرآن پایه اول برگزار شد. دانش آموزان کلاس اول آغاز قرآن آموزی را جشن گرفتند. جشن قرآن با هدف آشنایی با قرآن و تعالیم قرآنی و تقویت ایمان و اعتقاد دانش آموزان به این کتاب آسمانی برگزار شد. برنامه های این جشن با قرائت قرآن توسط سه نفر از دانش آموزان آغاز شد و […]

14,اکتبر 22902