برچسب: کلاس چهارم، اردوی آبشار تهران

در این اردو دانش آموزان کلاس چهارم مسافت مدرسه تا آبشار تهران را ، پیاده روی کرده و از طریق کوه به آبشار تهران رسیدند.

22,نوامبر 2861