شهریور 15, 1399 بازدید : 1031 شناسه خبر : 11054
باز آمد بوی ماه مدرسه

سال تحصیلی ۱۳۹۹-۱۴۰۰ در شرایطی آغاز شد که زیست بوم همه ما دست خوش اتفاقاتی قرار گرفته است؛ما نیز برآن شدیم تا با حفظ رعایت دستورالعمل های بهداشتی مدرسه را برای حضور همه دانش آموزان مهیا کنیم، این اتفاق که هم مدرسه باز باشد و هم سلامت دانش آموزان تامین شود نیز فقط با وفاق […]

سال تحصیلی ۱۳۹۹-۱۴۰۰ در شرایطی آغاز شد که زیست بوم همه ما دست خوش اتفاقاتی قرار گرفته است؛ما نیز برآن شدیم تا با حفظ رعایت دستورالعمل های بهداشتی مدرسه را برای حضور همه دانش آموزان مهیا کنیم، این اتفاق که هم مدرسه باز باشد و هم سلامت دانش آموزان تامین شود نیز فقط با وفاق وهمدلی میسر است.

برنامه زمانبندی شروع سال تحصیلی هر پایه به شرح زیر می باشد :

شنبه ۱۵ شهریور

پایه هشتم از ساعت ۱۴ الی ۱۷

یک شنبه ۱۶ شهریور

پایه دوم کلاس آقای نصیری از ساعت ۸:۳۰

پایه دوم کلاس آقای زند از ساعت ۱۰:۳۰

پایه دوم کلاس آقای فریدونی از ساعت ۱۵

پایه ششم از ساعت ۱۴ الی ۱۷

دوشنبه ۱۷ شهریور

پایه سوم کلاس آقای شاه محمدی از ساعت ۸:۳۰

پایه سوم کلاس آقای هادی نژاد از ساعت ۱۰:۳۰

پایه نهم از ساعت ۱۴ الی ۱۷

سه شنبه ۱۸ شهریور

پایه چهارم کلاس آقای صفرزاده از ساعت ۹:۳۰

پایه چهارم کلاس آقای حسنی از ساعت ۱۱:۳۰

پایه هفتم از ساعت ۱۴ الی ۱۷

چهارشنبه ۱۹ شهریور

پایه پنجم کلاس آقای حمیدی مقدم از ساعت ۹:۳۰

پایه پنجم کلاس آقای ابراهیمی از ساعت ۱۳

 

روابط عمومی مجتمع فرهنگی آموزشی سراج

اشتراک گذاری
ثبت دیدگاه