دی 27, 1400 بازدید : 401 شناسه خبر : 12000
تماس با ما

شماره تماس های مجتمع آموزشی فرهیختگان سراج

 

لیست شماره تماس همکاران موسسه آموزشی فرهیختگان سراج
ردیف مسئولیت شماره مستقیم
۱ اپراتور ۱۱۰۰-۲۲۰۰  ۴۷۳۴
۲ مدیر عامل ۴۷۳۴۱۱۰۲
۳ مدیر حوزه ریاست
۴ مشاور مدیرعامل ۴۷۳۴۱۱۰۳
۵ معاون پژوهش ۴۷۳۴۱۱۰۴
۶ معاون تعلیم و تربیت ۴۷۳۴۱۱۰۵
۷ معاون اداری، مالی و پشتیبانی ۴۷۳۴۱۱۰۶
۸ امور اداری و مالی ۴۷۳۴۱۱۰۷
۹ کارپردازی ۴۷۳۴۱۱۰۸
۱۰ امین اموال ۴۷۳۴۱۱۰۹
۱۱ فناوری اطلاعات و ارتباطات ۴۷۳۴۱۱۱۰
۱۲ انبار ۴۷۳۴۱۱۱۱
۱۳ روابط عمومی و مسئول ثبت نام ۴۷۳۴۱۱۱۲
۱۴ روابط عمومی ۴۷۳۴۱۱۱۳
۱۵ رسانه ۴۷۳۴۱۱۱۴
۱۶ بسیج دانش آموزی و فرهنگیان ۴۷۳۴۱۱۱۵
۱۷ حراست ۴۷۳۴۱۱۱۶
۱۸ تاسیسات ۴۷۳۴۱۱۱۷

 

 

لیست شماره تماس همکاران مقطع دبستان فرهیختگان سراج
ردیف واحد فعالیت شماره مستقیم
۱ مدیر دبستان ۴۷۳۴۲۲۰۱
۲ معاون اجرایی ۴۷۳۴۲۲۰۲
۳ معاون آموزش
۴ معاون پرورشی ۴۷۳۴۲۲۰۳
۵ امور دفتری دبستان ۴۷۳۴۲۲۰۴
۶ پیش دبستان و پایه اول ۴۷۳۴۲۲۰۵
۷ پشتیبان پایه دوم ۴۷۳۴۲۲۰۶
۸ پشتیبان پایه سوم ۴۷۳۴۲۲۰۶
۹ پشتیبان پایه چهارم ۴۷۳۴۲۲۰۷
۱۰ پشتیبان پایه پنجم ۴۷۳۴۲۲۰۷

 

 

لیست شماره تماس همکاران مقطع متوسطه دوره اول فرهیختگان سراج
ردیف واحد فعالیت شماره مستقیم
۱ مدیر متوسطه دوره اول ۴۷۳۴۳۳۰۱
۲ معاون اجرایی ۴۷۳۴۳۳۰۲
۳ معاون آموزش ۴۷۳۴۳۳۰۳
۴ روحانی مقطع ۴۷۳۴۳۳۰۴
۵ امور دفتری متوسطه اول ۴۷۳۴۱۱۱۲

 

 

لیست شماره تماس همکاران مقطع متوسطه دوره دوم فرهیختگان سراج
ردیف واحد فعالیت شماره مستقیم
۱ مدیر متوسطه دوره دوم ۴۷۳۴۴۴۰۱
۲ معاون اجرایی ۴۷۳۴۱۱۱۲
۳ امور دفتری متوسطه دوم
۴ مسئول پایه دهم ۴۷۳۴۴۴۰۳
۵ مسئول پایه یازدهم ۴۷۳۴۴۴۰۳
۶ مسئول پایه دوازدهم ۴۷۳۴۴۴۰۴
اشتراک گذاری
کلمه های کلیدی
اخبار مرتبط
ثبت دیدگاه