مارس 7, 2017 بازدید : 3463 شناسه خبر : 1271
بازدید دانشجویان روانشناسی دانشگاه تهران از مدرسه سراج

روز دوشنبه 16 اسفند 95 گروهی از دانشجویان دانشکده روانشناسی دانشگاه تهران از مدرسه سراج بازدیدی انجام دادند.

روز دوشنبه 16 اسفند 95 گروهی از دانشجویان دانشکده روانشناسی دانشگاه تهران از مدرسه سراج بازدیدی انجام دادند.

در این بازدید که ، دانشجویان با سیستم آموزشی مدرسه آشنا و پرسش و پاسخ‌هایی نیز انجام شد.

اشتراک گذاری
ثبت دیدگاه