اسفند 17, 1395 بازدید : 3417 شناسه خبر : 1271
بازدید دانشجویان روانشناسی دانشگاه تهران از مدرسه سراج

روز دوشنبه ۱۶ اسفند ۹۵ گروهی از دانشجویان دانشکده روانشناسی دانشگاه تهران از مدرسه سراج بازدیدی انجام دادند.

روز دوشنبه ۱۶ اسفند ۹۵ گروهی از دانشجویان دانشکده روانشناسی دانشگاه تهران از مدرسه سراج بازدیدی انجام دادند.

در این بازدید که ، دانشجویان با سیستم آموزشی مدرسه آشنا و پرسش و پاسخ‌هایی نیز انجام شد.

اشتراک گذاری
ثبت دیدگاه