آذر 13, 1396 بازدید : 2782 شناسه خبر : 2945
بازی سبد کلمات

در این بازی دانش آموزان به گروه های دو نفره تقسیم شدند و اعضای هر گروه باید در مدت زمان مشخص کلماتی که دارای نشانه س غیر آخر و س آخر هستند را از جایگاه کلمات بر میداشتند و بعد از عبور از موانع در سبد مربوطه قرار می دادند و در آخر گروهی که […]

در این بازی دانش آموزان به گروه های دو نفره تقسیم شدند و اعضای هر گروه باید در مدت زمان مشخص کلماتی که دارای نشانه س غیر آخر و س آخر هستند را از جایگاه کلمات بر میداشتند و بعد از عبور از موانع در سبد مربوطه قرار می دادند و در آخر گروهی که کلمات بیشتری را در سبد کلمات قرار داد برنده مسابقه شد.

 

اشتراک گذاری
کلمه های کلیدی
ثبت دیدگاه