دسامبر 4, 2017 بازدید : 37975 شناسه خبر : 2962
آموزش نشانه او

گل پسرای اولی برای آموزش هر نشانه جشن کوچکی را در کلاس می گیرند و این بار هم برای نشانه او جشن کوچکی گرفتند و نشانه او را به نشانه های جدول شهرک الفبا اضافه کردند و سپس خرمالو خوردند.

گل پسرای اولی برای آموزش هر نشانه جشن کوچکی را در کلاس می گیرند و این بار هم برای نشانه او جشن کوچکی گرفتند و نشانه او را به نشانه های جدول شهرک الفبا اضافه کردند و سپس خرمالو خوردند.

اشتراک گذاری
کلمه های کلیدی
ثبت دیدگاه