دسامبر 16, 2017 بازدید : 2967 شناسه خبر : 3061
بخشی از فعالیت های پیش دبستانی سراج

مفاهیم علوم، مفاهیم ریاضی، خلاقیت هنری، دست ورزی، آواشناسی، مهارت کلامی

گوشه ای از فعالیت های پیش دبستانی در هفته گذشته به شرح ذیل می باشد :

?مفاهیم علوم …..ادامه مبحث آب ها و آشنایی با مفاهیم چشمه و چاه _ برای اینکه مبحث مورد نظر ملموس تر شود تصاویری بر روی تخته کلاس کشیده شد و داستانی برای تصویر ها بیان شد

?مفاهیم ریاضی …. آشنایی با مفاهیم بلند تر و کوتاه تر و متوسط …..بزرگتر و کوچکتر و متوسط … موارد فوق به وسیله بازی وکار عملی به نوآموزان اموزش داده شد

?خلاقیت هنری …. (ع) …انجام تکنیک خراش در نقاشی ….نقاشی آزاد…

?دست ورزی ….تا کردن پاکت نامه ای …بازی باخمیر….رنگ امیزی مناسبتی موارد فوق با هدف افزایش دقت و تمرکز و تقویت عظلات ریز انگشتان انجام شد

?آواشناسی …..آشنایی با نشانه (ت) با ذکر هم آغازها و هم پایان ها که با انجام بازی نشانه گیری نشانه ت و پرتاب توپ همراه بود

?مهارت کلامی ….شروع پروژه قصه گوی کوچک که در راستای افزایش اعتماد بنفس – مهارت کلامی و احترام به دیگران قرار گرفته است

?انجام فعالیت های کتاب های مصوب اموزش و پرورش

اشتراک گذاری
کلمه های کلیدی
ثبت دیدگاه