فوریه 6, 2017 بازدید : 3056 شناسه خبر : 365
اولین جلسه کارگاه آموزشی مربیان مدرسه سراج

در این جلسه تعدادی بیشتر از نیروهای مورد نیاز دعوت شدند که با توجه به فضای کارگاهی جلسه، در نهایت بر اساس توانایی ها و ویژگی هایی که برای مربیان مدرسه سراج مورد نیاز می باشد، تعدادی از دوستان مورد انتخاب قرار گرفتند.

به خواست خدا اولین جلسه کارگاه آموزشی مربیان مدرسه سراج برگزار شد. در این جلسه تعدادی بیشتر از نیروهای مورد نیاز دعوت شدند که با توجه به فضای کارگاهی جلسه، در نهایت بر اساس توانایی ها و ویژگی هایی که برای مربیان مدرسه سراج مورد نیاز می باشد، تعدادی از دوستان مورد انتخاب قرار گرفتند. افراد شرکت کننده در جلسه همگی آقا بودند و برای مربی گری پایه های چهارم تا هشتم در نظر گرفته شده بودند.

موضوع اصلی جلسه در مورد طراحی برنامه درسی تلفیقی بود. قبل از جلسه چند نمونه از برنامه درسی تلفیقی، برای مطالعه خدمت دوستان ارسال شده بود. جلسه از ساعت 9 صبح شروع شد. ابتدا به مدت 30 دقیقه رویکردهای مدرسه، به صورت مختصر خدمت دوستان بیان شد. سپس به مدت 30 دقیقه طی یک ارائه برنامه درسی مجزا و تلفیقی مورد بررسی و نقد قرار گرفتند. سپس بعد از یک استراحت کوتاه دوستان به پنج گروه 3 نفره تقسیم شدند. به هر گروه کتب درسی یکی از پایه های سال چهارم تا هشتم تحویل داده شد و گروه ها به مدت 2 ساعت و 30 دقیقه به صورت گروهی مشغول به تولید یک برنامه درسی متناسب با کتاب های درسی هرپایه شدند. درنهایت بعد از نهار و نماز به مدت 2 ساعت گروه های مختلف به ارائه برنامه درسی طراحی شده پرداختند و هر برنامه درسی توسط حضار مورد نقد و بررسی قرار گرفت.

معاونت روابط عمومی مجتمع فرهنگی آموزشی سراج

اشتراک گذاری
کلمه های کلیدی
ثبت دیدگاه