فوریه 6, 2017 بازدید : 2847 شناسه خبر : 369
اولین جلسه کارگاه آموزشی مربیان مدرسه سراج ویژه بانوان

در این جلسه تعدادی بیشتر از نیروهای مورد نیاز دعوت شدند که با توجه به فضای کارگاهی جلسه، در نهایت بر اساس توانایی ها و ویژگی هایی که برای مربیان مدرسه سراج مورد نیاز می باشد، تعدادی از آنها مورد انتخاب قرار گرفتند.

اولین جلسه کارگاه آموزشی مربیان ( ویژه بانوان ) مدرسه سراج برگزار شد. در این جلسه تعدادی بیشتر از نیروهای مورد نیاز دعوت شدند که با توجه به فضای کارگاهی جلسه، در نهایت بر اساس توانایی ها و ویژگی هایی که برای مربیان مدرسه سراج مورد نیاز می باشد، تعدادی از آنها مورد انتخاب قرار گرفتند.موضوع اصلی جلسه در مورد طراحی برنامه درسی تلفیقی بود. قبل از جلسه چند نمونه از برنامه درسی تلفیقی، برای مطالعه خدمت مربیان گرامی ارسال گردیده بود. جلسه از ساعت 15:00 شروع شد. ابتدا به مدت 30 دقیقه رویکردهای مدرسه، به صورت مختصر خدمت مربیان بیان شد. سپس به مدت 30 دقیقه طی یک ارائه برنامه درسی مجزا و تلفیقی مورد بررسی و نقد قرار گرفتند. سپس بعد از یک استراحت کوتاه به گروههایی تقسیم شدند. به هر گروه کتب درسی یکی از پایه های مورد نظرتحویل داده شد و گروه ها به مدت حدودا 2 ساعت و 30 دقیقه به صورت گروهی مشغول به تولید یک برنامه درسی متناسب با کتاب های درسی هرپایه شدند. درنهایت بعد از مدت 2 ساعت گروه های مختلف به ارائه برنامه درسی طراحی شده پرداختند و هر برنامه درسی توسط حضار مورد نقد و بررسی قرار گرفت.

معاونت روابط عمومی مجتمع فرهنگی آموزشی سراج

اشتراک گذاری
کلمه های کلیدی
ثبت دیدگاه