فوریه 6, 2017 بازدید : 3092 شناسه خبر : 540
بازدید آقای پروفسور علی اکبر فرهنگی پدر علم مدیریت رسانه

امروز شنبه ، آقای پروفسور علی اکبر فرهنگی پدر علم مدیریت رسانه از مجتمع سراج بازدید به عمل آوردند.

امروز شنبه ، 11 اردیبهشت 95 ، آقای پروفسور علی اکبر فرهنگی پدر علم مدیریت رسانه و چهره ماندگار ایران در علم مدیریت و هیئت همراه از مجتمع سراج بازدید به عمل آوردند.

 

 

اشتراک گذاری
کلمه های کلیدی
ثبت دیدگاه