بهمن 19, 1395 بازدید : 3823 شناسه خبر : 611
تقویت مهارت دست ورزی و سنجش میزان خلاقیت

دانش آموزان پایه اول به کمک خمیر شکل های مختلفی را به دلخواه خودشون به وجود آوردند.

کارگاه خلاقیت

هدف: تقویت مهارت دست ورزی و سنجش میزان خلاقیت
دانش آموزان پایه اول به کمک خمیر شکل های مختلفی را به دلخواه خودشون به وجود آوردند.

 

 

 

 

اشتراک گذاری
کلمه های کلیدی
ثبت دیدگاه