فروردین 18, 1397 بازدید : 2053 شناسه خبر : 6198
کلاس چگونگی تولید قصه های صوتی

دانش آموزان پایه هفتم در شرف ساخت نمایش رادیویی چالش جدید دانش آموزان پایه هفتم با تولید قصه های صوتی و ساخت یک نمایش رادیویی امروز کلید خورد

دانش آموزان پایه هفتم در شرف ساخت نمایش رادیویی

چالش جدید دانش آموزان پایه هفتم با تولید قصه های صوتی و ساخت یک نمایش رادیویی امروز کلید خورد

اشتراک گذاری
ثبت دیدگاه