فوریه 7, 2017 بازدید : 3037 شناسه خبر : 656
بازگشایی مدرسه سراج بازگشایی مدرسه سراج

پایه های اول تا هشتم ۷:۳۰ صبح و پایه ی پیش دبستان از ۱۰مهر ساعت ۸ منتظرتـــون هســــتیم…

تابستان تمام و فصل پاییز شروع شد.

اولیا و دانش آموزان عزیز مدرسه_سراج !

از روز شنبه پایه های اول تا هشتم ۷:۳۰ صبح و پایه ی پیش دبستان از ۱۰مهر ساعت ۸، شروع به کار می کند.
منتظرتـــون هســــتیم

اشتراک گذاری
کلمه های کلیدی
ثبت دیدگاه