بهمن 19, 1395 بازدید : 3019 شناسه خبر : 739
پرده خوانی محرم

امروز به یاد قدیما برای دانش آموزان پرده خوانی اجرا کردیم.

امروز به یاد قدیما برای دانش آموزان پرده خوانی اجرا کردیم.

هدف از این پرده خوانی: آشنا شدن دانش آموزان با شهدای روز عاشورا و جنگ ۸ ساله دفاع مقّدس

اشتراک گذاری
کلمه های کلیدی
ثبت دیدگاه