فوریه 7, 2017 بازدید : 3830 شناسه خبر : 747
“آش”پزی دانش آموزان کلاس سوم

دانش آموزان پایه ی سوم مدرسه سراج ، امروز بین دانش آموزان پایه های دیگر آش نذری پخش کردند.

دانش آموزان پایه ی سوم مدرسه سراج امروز با کمک مربیشان آش رشته پخته و بین دانش آموزان پایه های دیگر آش نذری پخش کردند.

اشتراک گذاری
کلمه های کلیدی
ثبت دیدگاه