فوریه 7, 2017 بازدید : 2973 شناسه خبر : 768
زمین زراعی دانش آموزان مدرسه سراج

دیروز دانش آموزان در قالب گروه های دو نفره زمین های زراعی خود را آماده کرده، بذر ریحان و شاهی کاشتند

دیروز دانش آموزان در قالب گروه های دو نفره زمین های زراعی خود را آماده کرده، بذر ریحان و شاهی کاشتند و پس از کود دهی به آبیاری آن پرداختند!

آیا بچه ها می توانند روزانه به زمین زراعی خود برسند؟

اشتراک گذاری
کلمه های کلیدی
ثبت دیدگاه