اکتبر 24, 2018 بازدید : 1495 شناسه خبر : 7708
بازدید ریاست سازمان سما از مجتمع آموزشی سراج

دوشنبه مورخ 30 مهر ماه 97 دکتر منظری توکلی رئیس سازمان سما و هیاتی از معاونین سازمان از مجتمع آموزشی سراج بازدید کردند.

دوشنبه مورخ 30 مهر ماه 97 دکتر منظری توکلی رئیس سازمان سما و هیاتی از معاونین سازمان از مجتمع آموزشی سراج بازدید کردند.

آقای آزین قائم مقام مجتمع آموزشی سراج که میزبان این بازدید بود با معرفی و تشریح فعالیت‌‌های الگوی آموزشی مجتمع بخش‌های مختلف مجموعه را به بازدیدکنندگان معرفی کردند.

 

اشتراک گذاری
ثبت دیدگاه