آبان 2, 1397 بازدید : 1424 شناسه خبر : 7708
بازدید ریاست سازمان سما از مجتمع آموزشی سراج

دوشنبه مورخ ۳۰ مهر ماه ۹۷ دکتر منظری توکلی رئیس سازمان سما و هیاتی از معاونین سازمان از مجتمع آموزشی سراج بازدید کردند.

دوشنبه مورخ ۳۰ مهر ماه ۹۷ دکتر منظری توکلی رئیس سازمان سما و هیاتی از معاونین سازمان از مجتمع آموزشی سراج بازدید کردند.

آقای آزین قائم مقام مجتمع آموزشی سراج که میزبان این بازدید بود با معرفی و تشریح فعالیت‌‌های الگوی آموزشی مجتمع بخش‌های مختلف مجموعه را به بازدیدکنندگان معرفی کردند.

 

اشتراک گذاری
ثبت دیدگاه