فوریه 8, 2017 بازدید : 4445 شناسه خبر : 789
جلسه مديرعامل مجتمع آموزشي سراج با كادر اجرايي

جلسه مديرعامل مجتمع آموزشي سراج با كادر اجرايي با هدف هماهنگ ساختن كادر اداري و پشتيباني به منظور ارتقاء كيفي خدمات آموزشي به دانش آموزان برگزار شد.

جلسه مديرعامل مجتمع آموزشي سراج با كادر اجرايي با هدف هماهنگ ساختن كادر اداري و پشتيباني به منظور ارتقاء كيفي خدمات آموزشي به دانش آموزان برگزار شد.

اشتراک گذاری
کلمه های کلیدی
ثبت دیدگاه